รายการขอเพลง 10 อันดับล่าสุด
 
เพลง : เรื่องที่ขอ
ศิลปิน :LULA
ชื่อผู้ขอ : PondJa
ข้อความถึง DJ :
2018-02-17 16:53:04
 
เพลง : test3
ศิลปิน :test3
ชื่อผู้ขอ : test3
ข้อความถึง DJ : test3
2017-11-02 13:27:55
 
เพลง : test
ศิลปิน :test
ชื่อผู้ขอ : test
ข้อความถึง DJ : test
2017-11-02 13:27:29
 
เพลง : Test1
ศิลปิน :Test2
ชื่อผู้ขอ : Test4
ข้อความถึง DJ : Test3
2011-10-26 17:08:41